ویروس مرگبار و کشنده کرونا با سرعت رو به گسترش است و در همین رابطه سازمان بهداشت جهانی و برجسته ترین دانشمندان و محققان اعلام کرده اند که کرونا یک اپیدمی است که به مرحله جهانی رسیده است و لازم است با جدیت همراه با مشارکت گسترده مردمی و همبستگی داخلی و بین المللی بر آن غلبه کرد.

در این اوضاع که هر کوتاهی از سوی دولت ها می تواند منجر به فاجعه شود در ایران آخوند زده نه تنها هیچ گام موثری در پیشگیری، مهار و کنترل این ویروس خطرناک نشده است بلکه دقیقا در تقابل با تاکیدها و سفارش های ارگان های شناخته شده بین المللی عمل کرده اند و این بی اعتنایی سران و مقامات سرکوبگر نظام، مردم ستمدیده ایران را در یک وضعیت بشدت آسیب پذیر و سردرگم قرار داده است. شک نیست هوشیاری اولین عامل مقابله در برابر ویروس کرونا است و هرگونه پایین آوردن درجه هوشیاری مردم و گمراه کردن آنان نتیجه ای جز کشتار عمومی نخواهد داشت. بنابراین نسبت دادن این اپیدمی کشنده و مرگبار به سلاح بیولوژیک توسط امریکا و یا ... به منظور سلب مسوولیت از پنهانکاری ها و لاپوشانی ها و دربردن مقصران اصلی یعنی ملایان می باشد. همچنین رزمایش بیولوژیک مورد ادعای رژیم جنایتکار آخوندی توجیهی است برای به میدان آوردن نیروهای سرکوبگرش از ترس کانونهای شورشی و قیامی که هر آن انتظار می رود شعله برکشد.
نتیجه آنکه می بینیم گمراه کردن مردم و نبود مدیریت دولتی در برخورد با این بحران و بهره برداری سیاسی و ایدئولوژیکی از آن و دامن زدن به اوهام و باورهای غلط، مردم ایران را در وضعیت خطرناکی قرار داده است اما خوشبختانه بخش هایی از جامعه ایران بدون توجه به مقاصد شوم حکومت به قرنطینه خود خواسته مبادرت ورزیده اند و از طریق شبکه های اجتماعی به کمک یکدیگر برخواسته اند. همچنین در این شرایط سخت پرستاران و کادر درمانی با دلسوزی وصف ناپذیری برای مقابله با بحران کرونا جانشان را به خطر انداخته اند و با تلاش و فداکاری خستگی ناپذیری عمیق ترین احترامات قلبی را نسبت به خودشان برانگیخته اند و نشان داده اند که در شرایط دشوار و هجوم بلا و مصیبت، سربازان شجاع و دلاور خط مقدم صحنه نبرد در دفاع از جان مردمشان هستند.
در همین راستا دولت ها و کشورهای درگیر کرونا ویروس با وجود زیان های بسیار اقدام به تخصیص بودجه های هنگفت برای مقابله با آن کرده اند.
اما رژیم جنایتکار آخوندی همانطور که از ماهیت پلید و شیطانی اش برمی آید این وضعیت مصیبت بار را یک فرصت سیاسی تلقی کرده و برای بهره برداری سیاسی و فرار از تحریم و مجازات های بین المللی که برای آن در نظر گرفته شده از جمله تامین مالی و تسلیحاتی تروریسم منطقه ای، نه تنها گامی جدی برای مقابله با این ویروس مهلک برنداشته بلکه به عمد کرونا ویروس را گسترش داده و جان و زندگی مردم ایران را عامدانه به گروگان گرفته است تا در صحنه بین المللی فضای سمپاتیک و مظلوم نمایی بوجود بیاورد و همزمان و هماهنگ دل برجام خواهان و مماشاتگران را بدست آورد تا سازمان ملل و شورای امنیت و به طبع دولت آمریکا تحت فشار قرار بگیرند و به این ترتیب موقعیتی برای رفع تحریم ها ایجاد شود. متاسفانه این نقطه آغاز و نیت پلید خامنه ای و روحانی جنایتکار در گسترش ویروس کرونا است که به قیمت پرپر شدن جان انسان های بی گناه در ایران تمام می شود. اگر غیر از این می بود و رژیم جنایتکار آخوندی کمترین توجه و تمایلی برای یافتن راه حل می داشت هرگز پزشکان بدون مرز را از کشور اخراج نمی کرد زیرا آنها با ماکزیمم امکانات و دانش و تجربه آمده بودند و وضعیت ایران را در اولویت کاری خودشان قرار داده بودند تا به نجات بیماران کرونایی کمک کنند اما سران جنایتکار نظام آخوندی از حضور پزشکان بدون مرز به وحشت افتادند زیرا آنها با اقدامات تخصصی در جلوگیری از رشد و گسترش کروناویروس صورت مساله مورد نظر حکومت مبنی بر باج خواهی از جامعه بین المللی را پاک می کردند، ضمن اینکه پزشکان بدون مرز خیلی زود متوجه ابعاد گسترده تلفات و ضایعات ناشی از این مساله نیز می شدند و دست رژیم در پنهانکاری و دروغگویی نیز رو می شد، اما شاهد بودیم پزشکان بدون مرز با اخراج از ایران توسط مقامات حکومتی چگونه مورداستقبال گرم مقامات ایتالیایی قرار گرفتند.

بنابراین قطعا باید گفت که رژیم پلید آخوندی به دلیل ماهیت ضد انسانی و ضد بشری خود نه تنها ناقل این ویروس خطرناک در داخل کشور بوده است بلکه مسوول رشد و گسترش آن در منطقه و بخشی از جهان نیز هست. یعنی نه تنها از همان ابتدا مردم را هوشیار نکرده بلکه بصورت سیستماتیک تلاش داشته غفلت بوجود بیاورد تا به اهداف پلیدش از جمله برگزاری نمایش انتخاباتی مجلس یازدهم برسد. در اثبات این ادعا کافیست به دروغ پردازی ها و تناقض گویی های مشمزء کننده سران رژیم گوش دهید که حتی کمترین زحمتی به خود در هماهنگی موضعگیری های سخیف شان نیز نمی دهند و آدم از این میزان وقاحت و رذالت از مشتی آخوند فاسد و بی سواد که در عصر اینترنت بر گرده ملت ایران سوارند در شگفت می ماند.

بله، این رژیم به دلیل حفظ بقای ننگین و تروریستی خود طی سالیان حاکمیت شومش همیشه صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است و جهان همواره از وجود نحس و نکبت آن زیان دیده است و در این برهه زمانی در رشد و گسترش کرونا ویروس نیز به همان شیوه صدور تروریستی اش عمل کرده و می کند .
بی شک جامعه جهانی از کرونا ویروس عبور خواهد کرد و مقطع کنونی در تاریخ بشریت بعنوان یک نقطه عطف تاریخی همچون رنسانس به ثبت خواهد رسید و همچنانکه در قرون وسطی استیلای کلیساها و انگیزاسیون پایان پذیرفت و عصر نوینی پدیدار گشت، فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران نیز پایان می یابد و حاکمیت ملی و مردمی شکوفا خواهد شد.