در فردای نوشیدن جام زهر در جنگ ضد میهنی و دق مرگ شدن خمینی و در یک تبانی میان رفسنجانی و خامنه‌ای، مجلسی فرمایشی برای تعین «رهبر آینده » نظام تشکیل گردید که آن براساس قرار بود تا «ولی‌فقیه » یک شبه ای برای رتق و فتق وضعیت بحرانی رژیم تعیین گردد.


شورشها و قیامهای بر حق مردم و کانونهای پرتوان شورشی؛ آنچنان تومار رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی خمینیستی و ولایت وقیحی را در هم نوردیده است که در تخیل و تحلیل شان نمی گنجد و ذهن بیمار آفت اله خامنه‌ای و چاقو کشانش نمی تواند به طول و عرض و اُبهت این قیام اندیشه کنند.


تحولات شتابان در ایران و کشورهای اسلامی و عربی اکنون این چشم انداز را در مقابل بسیاری از ناظران قرارداده که دیکتاتوری خامنه‌ای نه تنها در تهران، بلکه عنقریب در حال از دست دادن خاک ریزهای استراتژیک خود در چهار پایتخت دیگر از منطقه می‌باشد.

صفحه1 از826