فراخوان خانم رجوی برای اعزام هیات بین المللی و تحقیق درباره زندانیان شهید و مجروح و ناپدید

حمله وحشیانه نیروهای سرکوبگر به زندانیان شورشی در زندانهای سپیدار و شیبان اهواز و بستگان آنها شمار زیادی شهید و مجروح در میان زندانیان بجای گذاشت و شماری از زندانیان ناپدید شدند.

در زندان سپیدار روز ۱۱ فروردین در اثر شلیک مستقیم پاسداران به زندانیان، دست کم ۷ زندانی به نامهای محمد تامولی، محمد لفته، محمد سلامات، علی خفاجی، مجید زبیدی، شاهین زهیری و سیدرضا خرسانی (مغینمی) جان باختند و شمار زیادی مجروح شدند. رژیم تلاش میکند بر این جنایت فجیع سرپوش گذاشته و از افشای تعداد و اسامی جان باختگان جلوگیری کند.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، خواستار محکوم کردن این جنایت بزرگ از سوی جامعه جهانی و اعزام هیات تحقیق بین المللی به این دو زندان و اطلاع از شمار شهیدان و مجروحان و وضعیت بیماران و عموم زندانیان بویژه زندانیان ناپدید شده گردید.

روز سه شنبه ۱۲ فروردین، زندانیان در زندان شیبان اهواز در اعتراض به خوداری رژیم از آزادی آنان و برای نجات از ابتلاء به ویروس کرونا دست به شورش زدند. پاسداران و نیروهای گارد ویژه به زندانیان یورش برده و تا ساعتها صدای شلیک از داخل زندان شنیده می‌شد. به گفته شاهدان عینی پس از تاریکی هوا تعدادی آمبولانس وارد زندان شده و با اسکورت نظامی زندانیان مجروح را به خارج از زندان منتقل کردند.

خانم رجوی کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و دیگر مراجع ذیربط بین المللی را به اقدام فوری برای وادار کردن رژیم به اعلام وضعیت و محل نگهداری مجروحان و زندانیان ناپدید شده فراخواند. وی از خانواده ها و بستگان و دوستان زندانیان خواست یک دم از پیگیری این اسیران غافل نشوند و تا آزادی بی قید و شرط همه آنها از پا ننشینند. رژیم باید همه آنها را آزاد کند و این تنها راه نجات آنها از کروناست.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵ فروردین ۱۳۹۹ (۳ آوریل ۲۰۲۰)