رسانه های رژیم آخوندی صبح چهارشنبه خبر دادند که پاسدار سرهنگ عبدالحسین مجدمی سرکرده بسیج ضدمردمی دارخوین شادگان در مقابل منزلش به ضرب گلوله کشته شده است.

به گفته شبکه خوزستان، وابسته به رادیو تلویزیون رژیم آخوندی، پاسدار مجدمی از نزدیکان سردژخیم قاسم سلیمانی و از نیروهای سپاه قدس و اعزامی به سوریه بوده است.