عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی در نشست کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت:‌ ما از سال ۱۹۷۹ هیچ چیزی به غیر از مرگ و ویرانی از رژیم ایران ندیده ایم.

وی افزود:‌آنها دیپلماتهای ما را در بیش از یک مکان ترور کردند. آنها دو بار به سفارت ما حمله کردند. آنها تلاش میکنند فرقه گرایی را گسترش دهند. آنها حق حاکمیت کشورها را قبول ندارند. آنها بزرگترین حامی تروریسم در دنیا هستند. به این دلایل ما با رژیم ایران مشکل داریم.
عادل الجبیر افزود: رژیم ایران در موضع دفاعی است. آنها با تظاهراتهایی در ایران مواجه هستند. شما میبینید که شیعیان در عراق علیه دخالت رژیم ایران تظاهرات میکنند. شاهد تظاهرات در لبنان علیه حزب الله هستید. اینها همه در واکنش به سیاستهای تجاوزکارانه رژیم ایران در منطقه است.