شامگاه یکشنبه جوانان دلیر و شورشگر شادگان به دنبال مرگ مشکوک یک جوان هموطن عرب به نام حسن حیدری به خیابانها ریختند و در تظاهرات اعتراضی خود خیابان اصلی شهر را بستند.

جوانان شورشی با ریختن شاخه درختان و پاره های سنگ و با روشن کردن آتش با هجوم نیروهای سرکوبگر مقابله کردند.
در باره مرگ مشکوک حسن حیدری، فرزند ناصر، ۲۹ ساله،یکی از بستگانش می گوید: در ابتداء حسن حس کرد مسموم شده، نصف شب او را به بیمارستان منتقل کردیم و در همان لحظات اولیه پرستاران سعی کردند به او کمک کنند اما بامداد امروز دچار تشنج شد. امروز صبح وضعیت او خیلی وخیم شد و به ما گفتند در اثر سم جان خود را از دست داده است.
بستگان وی هم چنین گفته اند: حسن جوان تنومند و سالمی بود و هیچ بیماری یا مشکل قلبی نداشت و نهادهای امنیتی رژیم در فوت او دست داشتند.
حسن حیدری چندین بار به دلیل شعرهای حماسی در مخالفت با رژیم توسط اداره بدنام اطلاعات در اهواز بازداشت شده بود.او آخرین بار در مردادماه ۱۳۹۷بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.
گزارشها حاکیست که جوانان اهوازی نیز به اعتراضات جوانان شورشگر در شادگان پیوستند.
سخنگوی مجاهدین با درود به دلاوران شادگان و اهواز، جوانان غیرتمند در سراسر خوزستان را به همبستگی و خیزش در برابر ستم فاشیسم دینی فراخواند.