اعتصاب غذای ابراهیم خلیل صدیقی همدانی ۶۰ساله و فرزندش سالار صدیقی همدانی ۲۲ساله در زندان مرکزی ارومیه وارد چهارمین هفته خود شد.

این اعتصاب غذا، از سوم مهر ماه جاری در اعتراض به رفتار وحشیانه و احکام قرون‌وسطایی رژیم آخوندها شروع شده است آنها خواستار انتقال به تهران نیز می‌باشند.
فشار خون این دو زندانی به شدت آمده و به حالت ضعف افتاده‌اند.
قضاییه آخوندها به سرکردگی سردژخیم ابراهیم رئیسی، این دو زندانی سیاسی را که در اسفند ۱۳۹۷ دستگیر شده‌اند به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و «تبلیغ علیه نظام» هر یک به ۱۶سال زندان محکوم کرده است.
در ۳۰فروردین ۱۳۹۸، آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات آخوندها گفت ”در یک سال گذشته با ۱۱۶تیم مرتبط با سازمان مجاهدین برخورد شده” است. سازمان مجاهدین خلق ایران در سوم اردیبهشت ۱۳۹۸ اسامی ابراهیم صدیقی و پسرش را جزو ۲۸زندانی که در سال ۱۳۹۷ دستگیر شده و هم‌چنان در زندان به‌سر می‌برند اعلام کرد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه یی در ۱۱مهرماه ۹۸ اعلام کرد:مقاومت ایران خواستار اقدام فوری دبیرکل، کمیسر عالی حقوق‌بشر، شورای حقوق‌بشر و گزارشگران ذیربط ملل متحد، عفو بین‌الملل و عموم مجامع مدافع حقوق‌بشر برای آزادی زندانیان سیاسی به‌ویژه‌ این دو زندانی سیاسی اعتصابی می‌باشد و بار دیگر بر فراخوان خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران برای تشکیل یک هیات بین‌المللی برای بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با زندانیان سیاسی تأکید می‌کند.