در اجلاس کمیته اول مجمع عمومی ملل متحد نمایندگان ایتالیا، سوئد، هلند و کویت اقدامات حکومت آخوندی در نقض برجام و جنگ افروزیها و مداخلات تروریستی این رژیم درمنطقه را محکوم کردند.

نماینده ایتالیا در کمیته اول مجمع عمومی ملل متحد گفت:‌ ما از رژیم ایران مصرانه میخواهیم که بدون تأخیر به پایبندی کامل به توافق برجام برگردد و با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل و به موقع انجام دهد.
نماینده سوئد نیز گفت: از هم پاشیدن توافق نامه هسته یی با رژیم ایران آسیب جدی به نظام منع تکثیر هسته ای خواهد زد. در این زمینه، نقض اخیر محدودیتهای هسته ای بر اساس برجام توسط رژیم ایران گامهای جدی به عقب هستند. ما از رژیم ایران مصرانه میخواهیم که بطور کامل و به موقع با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد اجرای موافقتنامه های پادمانی خود در ان پی تی همکاری کند.
نماینده کویت نیز گفت: بکارگیری پهپادهای مسلح برای انجام حملات به تأسیسات ملی یک منبع نگرانی است. آن چه ما نیاز داریم یک چارچوب قانونی است برای تضمین امنیت شهروندانمان و تقویت امنیت و صلح منطقه ای و بین المللی. ما حملات انجام شده به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را محکوم میکنیم. ما در همبستگی در کنار عربستان سعودی ایستاده ایم که با این خطرات مواجه است که نه فقط ثبات و صلح منطقه ای بلکه اقتصاد جهانی را در معرض تهدید قرار میدهد.
رابرت گابریلس، نماینده هلند در جلسه کمیته اول مجمع عمومی نسبت به نقض برجام توسط رژیم آخوندی هشدار داد و گفت:‌برنامه هسته ای این رژیم باید تحت کنترلهای سختگیرانه بین المللی باقی بماند. ما به همه طرفها فراخوان میدهیم که قطعنامه ۲۲۳۱ را کاملا اجرا کنند، از جمله عناصر مربوط به فعالیتهای مربوط به موشکهای بالستیک.