دژخیمان خامنه ای در زندان گوهردشت کرج از اعزام زندانی سیاسی مجید اسدی به بیمارستان برای درمان ممانعت به عمل آوردند.

این زندانی سیاسی از بیماریهای مختلفی از جمله مشکلات غدد و دستگاه گوارش، چشم و ستون فقرات رنج می برد اما دژخیمان از اعزام وی به این دلیل که این زندانی حاضر به پوشیدن لباس زندان برای رفتن به بیمارستان نشده است، جلوگیری کردند.
زندانی سیاسی مجید اسدی در آذر سال ۹۶ توسط بیدادگاه رژیم در تهران به اتهام “اقدام علیه امنیت رژیم از طریق اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال زندان محکوم شد.