وینفرید شفر مربی آلمانی سابق تیم استقلال در مصاحبه ویژه با وب سایت اینترنتی «تی آنلاین» آلمان تاکید کرد: هرگز یک نفر را در ایران ندیدم که طرافدار این رژیم باشد.

وی که برای مدتهای طولانی از مربیان بوندیس لیگای آلمان بوده است گفت:‌ «طی دو سال که من ایران بودم هرگز کسی را ندیدم که هوادار این رژیم باشد و من با همه نوع از مردم با اقشار بسیار متفاوتی صحبت کردم، صنعتگران، آکادمیسین ها، بازیکنان فوتبال، راننده تاکسی و حتی وزرا» او ادامه داد «کسانی که من با آنها ملاقات کردم چه جوان یا پیر همسو با این رژیم نیستند».