دروغپردازی و بلوف درمانی رئیس جمهور ورشکسته ارتجاع در خصوص کشمکشهای درونی نظام، واکنشهای هر دو باند نظام را هم برانگیخت.

پاسدار حسین شریعتمداری در کیهان خامنه‌ای نوشت: «اگر روحانی معتقدند که ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بر باد نرفته بلکه آن را به مردم داده‌اند، پس چرا هیچیک از دولتمردان و از جمله خود رئیس‌جمهور حاضر نیستند مسئولیت آن را بر عهده بگیرند و هر یک از آنها تصمیم در این‌خصوص را به گردن دیگری می‌اندازند؟! اگر بر باد نرفته کجا رفته».
جهان صنعت از منابع همسو با باند روحانی هم نوشت: روحانی سخنی که برایش مسوولیت‌آور باشد نگفت یا دست‌کم اظهارات مسوولیت‌آور و وعده‌های تعهدآور را با اما و اگرهای فراوان‌ بیان کرد مثل وقتی که از وی صریحا پرسیده شد آیا ایران گام چهارم را برمی‌دارد؟ او ترجیح داد این سوال را نشنیده بگیرد».
روزنامه حکومتی آفتاب یزد از محافل همسو با روحانی نیز نوشته است «این مصاحبه‌های تشریفاتی که خبرنگاران تعیین می‌شوند و سوالات مشخص دارند خیلی افکار عمومی را در این شرایط اقناع نمی کند، چون مردم تمام دغدغه‌شان آن چیزی است که به عینه در سیاست و بر سر سفره‌شان در حوزه اقتصاد می‌بینند».
روزنامه حکومتی آرمان هم که از روز قبل پیش بینی کرده بود آخوند روحانی حرف مهم نخواهد زد و به دروغ درمانی ادامه خواهد داد نوشت «روحانی امیدوار است با اینگونه سخن گفتن اسباب رضایت خاطر برخی گروه‌ها را فراهم آورد».